Mechanicky provedené sebevraždy

Oběšení:
1) Zadušení (visení na provaze po dobu 10 min.)
Čas: 5 až 10 min.
Dostupnost: provaz, pevná podpěra 3m nad zemí
Jistota: vysoká
Poznámky: pravděpodobné poškození mozku pokud budete zachráněn. Jak to bude bolestivé závisí na provaze. Nejčastější metoda sebevraždy v UK.
2) Zlomení vazu

Čas: mělo by to být okamžitě pokud dojde skutečně ke zlomení vazu.
Dostupnost: provaz, pevná podpěra, 10 stop místa pod vámi, trochu nad.
Jistota: velmi vysoká pokud neselže provaz nebo podpěra
Poznámky: minimální nebezpečí objevení (závisí na umístění). Bezbolestné pokud spadnete dostatečně daleko (8 stop je optimum). Ujistěte se na něčem těžkém že provaz je dobře uvázaný. Musí unést vaši váhu NÁSOBENOU gravitač. zrychlením. Použijte katovu smyčku (s uzlem za krkem).

Tabulka pro výpočet délky smrtelného pádu:

Váha : Délka pádu :
88,9 kg 2,438 m
85,7 kg 2,464 m
82,6 kg 2,489 m
79,4 kg 2,514 m
76,2 kg 2,540 m
73,0 kg 2,565 m
69,4 kg 2,591 m
66,7 kg 2,616 m
63,5 kg 2,642 m
60,3 kg 2,667 m
57,2 kg 2,692 m
54,0 kg 2,718 m
50,8 kg 2,743 m

Pozn. Míry byly přepočítány z anglických jednotek, proto jsou takové...

Skákání z vysokých budov
Čas: okamžitě pokud máte štěstí, jinak min./hod.
Dostupnost: potřebujete 10-poschoďovou nebo vyšší budovu, a přístup do nejvyššího patra (do okna, na střechu).
Jistota: 90 %ní pro 6-poschoďovou budovu, s vzrustajícím počtem pater se samozřejmě zvyšuje
Poznámky: je obtížné překonat strach z výšek, mnoho lidí to nezvládne Snadno objevitelné pokud jste viděn z blízkých oken/střech. Snadný přístup ve městech, jinde velmi obtížné. Je zde také riziko že strávíte zbytek života na vozejčku. Snažte se abyste dopadli na beton. Cituji : "9 lidí z 10 padajících z 6 patra nepřežije."

Podřezání žil a podobně (často neefektivní)
Čas: minuty pokud jde o řez hlavní tepny, jinak věčnost
Dostupnost: potřebujete především velmi ostrý nuž/žiletku. Žiletka se velmi špatně drží pokud je pokrytá krví.
Jistota: pruměrná pokud povedete řez na hlavní tepně, jinak velmi malá
Poznámky: Za prvé velmi bolestivé. Také je tu nebezpečí objevení. Toto je velmi běžný pokus o sebevraždu, leč zřídkakdy skončí jinak než pouze jizvou. Je potřeba hodně energie abyste řízli hluboko do tříselní nebo hrdelní tepny, které jsou jediné schopné vás zabít. Vubec se nezabývejte touto metodou. Přeříznutí vaší hrdelní tepny je velmi obtížné, protože krkavice jsou chráněny prudušnicí. Viděl jsem fotky lidí kteří tuto metodu použili - hloubka řezu je užasná. Pokud si chcete řezat v zápěstí, řežte podél modré žíly na spodu vašeho zápěstí, ale dostatečně hluboko abyste odkryli tepnu vespod. Tradiční teplá koupel by měla pomoci, protože udrží proud rychle vytékající krve, což zpomaluje proces srážení a následně zastavení krvácení. Lehněte si do vany tak aby zápěstí nemohlo spadnout na vaše tělo a blokovat tak proud krve.

Kulka do hlavy
Čas: mikrosekundy pokud nejste neuspěšný (min./hod.)
Dostupnost: obtížně v UK, snadno v USA
Jistota: vysoká
Poznámky: bezbolestné pokud se to povede, jinak bolestivé & poškození mozku. Nebezpeční objevení zbraně nebo střeliva. Poměrně časté v USA kde jsou pistole snadno dostupné, narozdíl od UK. Je potřeba dost síly na vystřelení (známkami váhavosti je škubnutí zbraní při výstřelu a kulka zasazená do zdi). Kulka také muže minout životně duležitou oblast, odklonit se od lebky. Pokud si mužete vybrat, použijte radši brokovnici než klasickou pistoli, je o mnoho efektivnější (viz. dále). Vhodné střelivo je : .458 winchester magnum nebo .44 magnum. Nutno ještě poznamenat, že lidi obyčejně přežijí jednoduchou .22 střelu do spánku. Další problém se zbraněmi je ten že budou pěkně špinavé od krve. Vaše rodina bude *určitě* ohromně nadšena až bude čistit zaschlou krev z pistole, kousky mozku z rohu...

Zadušení
Čas: 5 min. do bezvědomí, 10+ více minut do smrti
Dostupnost: kdekoliv kde je provaz a něco za co je možné ho uchytit
Jistota: vysoká, pokud nebudete "zachráněn"
Poznámky: velmi častá je panická reakce (pokud není použit inertní plyn). Jedna z nejefektivnějších a nejpoužívanějších metod sebevraždy. Pravděpodobné poškození mozku pokud budete zachráněn. Tato metoda, aby byla dostatečně efektivní, se dá použít pouze dvěma zpusoby. Za prvé když jste v bezvědomí (např. pilulky na spaní), anebo za druhé, oběšením. Velmi vhodná je kombinace s čistým inertním plynem. Viz Dusík

Vzduch v žilách
Čas: pár minut
Dostupnost: hodně vzduchu.. potřebujete injekční stříkačku
Jistota: pouze 1 případ...
Poznámky: Jediný případ o kterém vím byl jistý pan Abbie Borroto který zemřel během několika minut po injekčním vpichu 40cc vzduchu do žíly. Prof. Y Kenis říká: "...extrémně obtížné spáchat touto metodou sebevraždu. ...možná s velmi vážnými následky, jako ochrnutí nebo trvalé poškození mozku. Toto je pouze muj dojem, nemám jinak mnoho informací o této metodě. Dr Pieter V Admiraal .. popisuje metodu sebevraždy vzduchovou bublinou jako nemožnou. "Abyste někoho zabil vzduchem v žilách, musel byste mu píchnout při nejmenším 100-200 ml nejrychleji jak jen to je možné. Musel byste vyplnit celé srdce vzduchem během okamžiku. Srdce by pravděpodobně tlouklo po několik minut, asi 5-15 min., a během prvních pár minut by mohl být dotyčný v plném vědomí.

Stětí hlavy
Čas: pár sekund
Dostupnost: máte v blízkosti železniční trať ? nebo gilotinu ?
Jistota: velmi vysoká, pokud neucuknete
Poznámky: viz. "skákání pod vlak". Je velmi obtížné nechat hlavu na místě a neucukávat -> nejprve se předávkujte pilulkami na spaní.

Vykuchání (seppuku/hara kiri)
Čas: pár minut
Dostupnost: máte hodně ostrý meč ?
Jistota: celkem vysoká, pokud se stihnete pořádně vykuchat než absolvujete agónii.
Poznámky: Bolestivé, a velmi obtížné, takže neočekávejte víc než že si zpusobíte zánět pobřišnice. Velmi známé a oblíbené u nadšencu do bojových umění.

Utopení
Čas: pár minut (5 min. -> smrt zpusobená utopením, 20 min. -> smrt zpusobená hypotermií (podchlazení)
Dostupnost: kdekoliv kde je hluboká, studená voda
Jistota: dobrá, ale ujistěte se že skutečně padáte ke dnu (neplavete)
Poznámky: do kapes si dej kameny, svažte ruce & nohy dohromady a skočte do vody...trochu šok pro rybáře až najdou vaši shnilou mrtvolu ve své síti. Viz také "hypotermie". Nicméně, zapamatujte si že mužete být oživen ze studené vody i po několika hodinách, protože studená voda zpomaluje proces poškozování mozku (především zpomaluje metabolismus (látkovou výměnu) v buňkách a tkáních, a tak zvyšuje jejich toleranci vuči nedostatku kyslíku - pozn. překl.). Teplá voda nemá sice výhodu hypotermie, ale na druhou stranu je efektivnější v tom, že skutečně "zustanete" mrtví.

Šok elektrickým proudem
Čas: pár sek./min.
Dostupnost: kdekoliv kde je vysoké napětí & dobrá země
Jistota: závisí na napětí a na štěstí
Poznámky: vubec se nezabývejte napětím 110 nebo 240 Voltu, je to strašně málo. Použijte vysokonapěťové vedení, stujte na boso na vodou zmokřené zemi (ještě lepší je umístit kus SILNÉHO měděného kabelu do řeky). Nejlepší je pokud dráha pro proud vede skrz vaši hlavu nebo srdce. Jinak si zpusobíte vážné popáleniny. Někteří lidé přežili i obrovské napětí s popáleninami 3. stupně. Někdy ochrnutí, amputované udy, atd. (rozhodně je nutno použít střídavé napětí, které oproti stejnosměrnému vyvolává dlouhodobější svalové kontrakce, a tak se sníží šance puštění se zdroje proudu. Proud asi 0,1 A procházející srdečním svalem muže vyvolat smrtelnou arytmii, při pruchodu mozkovým kmenem zpusobuje zástavu srdečního tepu a dechu. Silnější proud již zpusobuje zuhelnatění tkání)

Výbušniny
Čas: 10 milisek., nebo tak nějak
Dostupnost: obtížné sehnat dobrý detonátor a dobré výbušniny
Jistota: velmi vysoká pokud detonátor pracuje správně
Poznámky: NEPOUŽÍVEJTE STŘELNÝ PRACH ani jiné slabé výbušniny (např. z domácí výroby). Použijte dynamit nebo plastickou trhavinu. Přivažte si ji na čelo spolu s detonátorem a BUM! Největší problém je sehnat silnou a dobrou výbušninu. Pokud máte granát, použijte jej, je to asi to nejlepší co mužete použít.

Podchlazení (hypotermie)
Čas: několik hodin (15 min. ve velmi studené vodě)
Dostupnost: máte velkou ledničku? je vnější teplota menší, nž -10°C?
Jistota: dobrá pokud vás nikdo nenajde
Poznámky: namočte své oblečení do vody, vlezte do ledničky / studené vody někde kde vás nikdo nenajde. také pomuže pokud se napřed vymočíte. pokud jste blízko velmi studené vody (jako severní moře nebo podobně), kde je teplota okolo 0 st., je to naprosto sqělé, protože doba po kterou vydrží pruměrný člověk v takové vodě je asi 15 min.

Skákání pod vlak
Čas: pár sekund (nebo hodin pokud jste neuspěšní)
Dostupnost: kdekoliv kde je trať po které jezdí RYCHLÉ vlaky
Jistota: závisí na vašem načasování a rychlosti vlaku. Viz. Stětí hlavy.
Poznámky: pravděpodobně nejlepší je položit si na trať krk a vlak vám nejspíš zlomí páteř (& zmrzačí vás). Rychlíky potřebují k zastavení asi kilometr, takže si najděte slepý kout.

Sebeobětování
Čas: sek. až dny
Dostupnost: kdekoliv kde mužete najít benzín & zápalky
Jistota: dobrá pokud vám nebude poskytnuta lékařská pomoc Poznámka : velmi bolestivé - jeden z nejkrutějších zpusobu sebevraždy. Pokud přežijete budete znetvořen po zbytek života. Zkuste smíchat benzín s nějakou výbušninou jako TNT nebo NG. Potom vzplanete o HODNĚ rychleji, dokonce i když použijete slabou výbušninu.

Hladovění
Čas: asi 40 dní. Závisí na vaší kondici a zdraví
Dostupnost: kdekoliv kde nemužete být násilím nakrmen
Jistota: dobrá pokud zustanete bez lékařské pomoci
Poznámky: pravděpodobně to bude lehčí po několika dnech, kdy vás opustí apetit. Ve věznicích v UK nemužete být nakrmen násilím pokud nemáte povolení, anebo pokud vaše diagnóza neurčí že jste šílený, ale bohužel nevím jak je to jinde. Použijte prostředky na potlačení chuti k jídlu (amfetaminy, a tak dále). Také sem slyšel cosi o jistém Aminorexu (4-metylaminorex) který byl předepisován jako lék na potlačení chuti k jídlu, ale brzo byl stáhnut z trhu pro jeho velmi nebezpečné vedlejší učinky... Jakmile ztratíte asi 20% puvodní váhy, začnou první příznaky jako zkažený žaludek, svalová slabost a nejhorší ze všeho - duševní neschopnost... po 40 dnech je již život vážně ohrožen. V některých případech je hladovění velmi bolestivé...použijte morfen k utišení bolestem zpusobených dehydratací.. (hladovění je rozděleno na několik fází. Nejprve začne organismus využívat vlastní glykogen ukládaný v játrech a svalech. Po několika dnech se již většina energie získává z tuku a pokračuje odbourávání svalové hmoty. Dochází ke zpomalení metabolismu což zpusobuje resorbci vody která měla být vyloučena, zpět do tkání. Zhoršuje se schopnost trávení a zastavuje se produkce žaludečních šťáv. Smrt je zpusobena buďto některou infekcí protože je velmi zhoršena obranyschopnost organismu anebo degenarací srdečního svalu)

Řízení na mostě v rychlosti vyšší jak 100 km/h
Čas: okamžitě
Dostupnost: rychlé auto, dálnice, nechráněný most...
Jistota: jakž-takž, umístěte na spolujezdcovo sedadlo několik kanystru s benzínem a PŘIPOUTEJTE SE
Poznámky: v UK jsou mosty většinou chráněny, nevím jak je to v USA Použijte bezpečností pás abyste nevypadli z auta a dejte benzín (v kanystru nebo aspoň polijte) na sedadlo spolujezdce. Mužete to taky narafičit tak aby to vypadalo jako nehoda.

Brokovnice
Čas: okamžitě pokud máte štěstí
Dostupnost: obtížně v UK, v USA je to lepší (díky tamnějším zákonum)
Jistota: celkem vysoká
Poznámky: použijte brokovnici ráže 12 s 3 palc. Magnum nábojnicemi. Toto je nedoporučovanější sebevražda střelnou zbraní. Podle všeho jsou nábojnice které zde uvádím "extrémně silné". Je tu opět problém když se netrefíte přímo do mozku ale pouze do obličeje..Viz také "Kulka do hlavy"

Nechat se odvést na vojnu (hloupé)
Čas: 15.01.1995 nebo v době jiného konfliktu
Dostupnost: pouze vlezte do místní vojenské kanceláře a nechte se narukovat
Jistota: buďte "hrdina". Pruměrná doba přežití v boji je 20 min.
Poznámky: Nepředpokládám že tento zpusob berete zcela vážně, zvláště když asi tak 10% se dostane do první linie a pouze pár z nich zažijí skutečný boj. Calle : Také se mužete dát najmout jako žoldák. Takto přinejmenším uvidíte boj a vaše šance na smrt se ohromně zvýší. Nicméně, pořád naprosto debilní zpusob.

Tužky do nosu a narazit na stul
Čas: pár sekund nebo nikdy
Dostupnost: všechno co potřebujete je pár ostrých tužek a stul
Jistota: velmi malá
Poznámky: toto je pouze historka. Já si myslím že by se tužka pouze dostala do frontálních laloku. Vhodný zpusob jak si udělat prefrontální lobotomii (jde o přetětí části vláken spojujících frontální laloky se zbylou hmotou mozku). Toto je legendární "sebevražda při zkoušce".

Přesvědčit někoho aby vás zabil
Čas: závisí na metodě
Dostupnost: znáte nějaké vraždící psychopaty ? Ne, nemyslím taxikáře...
Jistota: závisí na použité metodě & rozhodnutí vraha
Poznámky: zapomeňte na to. Pokud nepřemluvíte někoho aby to udělal, tak se pravděpodobně probudíte v nemocnici bez peněz a bez dokladu. A když někoho podplatíte, co když vám uteče s penězma a vykašle se na vás ?

Atomová / vodíková puma
Čas: pár nanosekund
Dostupnost: Bomba (atomová nebo vodíková), 10 litru těžké vody
Jistota: 100%
Poznámky: Pijte těžkou vodu po několik dnu, potom se připevněte k bombě a stiskněte tlačítko. Asi by bylo dobré poznamenat že těžká voda je jedovatá, takže nemusíte dlouho přežít.

Mikropřístroje / Nanopočítače (sci-fi)
Čas: roky nebo zlomek sekundy - záleží na tom jak se na to díváte
Dostupnost: za 50-1000 let?
Jistota: dobrá když počítáme s tím že technologie je již vyvinuta
Poznámky: Hlavní věc je replikační panel, který naprogramujete tak aby vás rozmnožil. Za chvíli se změníte v neinteligentí zombii, plahočící se navěky stále dokola mezi vstupem a výstupem z přístroje. Zvláštní filozofické dusledky. Calle : Pokud předpokládáte použití nanopřístroje, proč nevyužít přímo dekonstruktor, který vás během minuty rozloží na jednotlivé molekuly...

Potápění, Dekomprese při výstupu
Čas: viz poznámky, většinou min./hod.
Dostupnost: potápěčská výstroj, nikdo kolem
Jistota: viz poznámky
Poznámky: První metoda je vynořit se z hloubky 30 metru se zadrženým dechem. Pokud to vydržíte, vaše plíce prasknou. Druhá metoda spočívá v tom, že zustanete v hloubce dostatečně dlouho dokud se v krvi nenahromadí dostatek dusíku (30 m, 30 min.). Potom se co nejrychleji vynořte. Toto je dost nespolehlivé a muže to zpusobit pouze poškození mozku / celkové poškození. Třetí zpusob je otrávení se CO (oxidem uhelnatým) - naplňte s ním dýchací přístroj a držte se dál od ostatních potápěču. Poslední zpusob je otrávení se kyslíkem. To ovšem znamená dostat se dostatečně hluboko s dostatkem kyslíku a s tím je spojeno značné množství problému (je to především velmi bolestivé). (v podstatě ve všech případech je smrt zpusobena nemocí z dekomprese. Při pobytu v hloubce se potápěči v tkáních nahromadí ze směsi plynu kterou pod tlakem dýchá velké množství inertního plynu (v tomto případě dusíku). Když se potápěč vynořuje, tlak klesá a plyn již nemuže být udržován ve tkáních. Pokud je pokles tlaku dostatečně rychlý, začne plyn ve tkáních tvořit bublinky které zpusobují ruzné potíže a znemožňují krevní cirkulaci -> bolesti v kloubech, slabost dolních končetin a poruchy rovnováhy, což značí poškození nervového systému, atd. V konečné fázi dochází k degenerativnímu poškození kostí a kloubu)

Vysání mozku (hloupé)
Čas: min.
Dostupnost: potřebujete Puma (TM) robota & pár dalších drobností
Jistota: velmi vysoká, pokud je správně naprogramován
Poznámky: potřeboval byste k tomu nějakého prumyslového robota. Připojte k němu vrták, vysávací trubici a naprogramujte ho. Upevněte si hlavu. Pokud jste pevně uchyceni, zapněte robota. Ten vám nejprve vyvrtá do hlavy díru a vloží do ní trubici. Naprogramujte ho tak aby vždy s trubicí trochu zatřepal a popojel vpřed aby se neminul. Také by mohl pomoci proud vody vstříknutý do díry, aby robot nevysával celou dobu jenom vzduch. Odlaďování tohoto programu muže být velice zábavné.

Mikrovlny
Čas: ?
Dostupnost: zdroj silného mikrovlného záření
Jistota: ?
Poznámky: Vaření sebe sama -> teplota těla dosáhne obrovských teplot. Calle : Nevíte o tom někdo něco víc ? Jediné co vím je že stát před švédským kontrolním radarem (který pracuje na stejné vlnové délce jako vaše mikrovlná trouba) je ZNAČNĚ NEVHODNÉ.

Dehydratace
Čas: asi týden
Dostupnost: je nutné abyste se vyvaroval lékařské pomoci
Jistota: velmi vysoká pokud to vydržíte
Poznámky: Nepijte ani nejezte. Nezapomínejte že jídlo má poměrně vysoký obsah vody. Vyvarování se lékařské pomoci muže být obtížné. Viz. "Hladovění"

Nehoda při seskoku
Čas: zatraceně rychlé
Dostupnost: musíte se přihlásit do paraš. klubu, což zabere hodně času a peněz
Jistota: docela vysoká. Lidé přežili i pád z extrémně velkých výšek. Nicméně následky nejsou zrovna veselé...
Poznámky: přihlašte se k parašutistum, pilně se učte abyste odvrátili veškerá podezření a až přijde ta pravá chvíle tak si řádně "upravte" padák (nejlépe je ho pořádně zauzlovat, ale ne moc zřetelně), a hop. Padák se neotevře a vy dosáhnete až rychlosti 220 km/h. Smrt je okamžitá jakmile narazíte na pevnou zemi. Tato metoda má tu výhodu že vypadá jako nehoda, takže vaše rodina a přátelé nebudou nic tušit o sebevraždě. Calle : Také nesmíte zapomenout odpojit rezervní padák (což není zrovna jednoduché). Existují rozhodně lepší metody co vypadají jako nehoda.

Smrt zpusobená velkým množstvím řezných ran; moderní zpusob (debilní)
Čas: ruzný
Dostupnost: hodně ostrých drátu.. také pomuže vysoké napětí
Jistota: ne moc velká
Poznámky: toto je moderní zpusob sebevraždy u arabu. Skočte na kupu ostnatých drátu a pořádně se po nich vyválejte...také by mohlo pomoct vysoké napětí, které zpusobí křeče, takže se budete kroutit i v bezvědomí. Také zajistěte abyste se nemohli skutálet dolu.

Drcení
Čas: sek.-min., závisí na tlaku drtiče
Dostupnost: na vrakovišti, kde je drtič aut
Jistota: velmi vysoká pokud neuniknete
Poznámky: toho je velmi elegantní metoda. Vlezte si do auta, které je v drtiči a budete nádherně rozmáčkán a přeměněn na červenou kaši. Muže být obtížné spustit drtič, ale když se schováte do auta tak někdo snad pujde kolem a spustí to za vás. Existuje ještě řada dalších metod jak se rozdrtit, ale tato je asi nejefektivnější. Také přeběhnout před plně naloženým náklaďákem není zrovna k zahození. Uvědomte si také že lidé většinou přežijí tlak při drcení, zemřou až tehdy kdy je zatěž ODSTRANĚNA.

3. světová válka
Čas: velmi krátký pokud se nacházíte v epicentru boje
Dostupnost: co takhle stát se nějakou významnou osobou. Třeba prezidentem ?
Jistota: poměrně vysoká
Poznámky: všechno co musíte udělat je začít 3. světovou válku. Zautočte na ICBM nebo na čínu/rusko. Tato metoda má tu výhodu že sebou vezmete také všechny ostatní. Problém je že lidí s potřebným přístupem je velmi málo, a já osobně jsem dost na pochybách že by někdo z vás něco takového zvládl.

Mrtvice
Čas: 4 hod. nebo víc
Dostupnost: velmi horký den, žádné vyrušování od sousedu atd.
Jistota: záleží na počasí
Poznámky: použijte hliníkovou fólii a nasměrujte ji tak aby sluneční paprsky dopadaly přímo na vás, čímž to trochu urychlíte. Snižte šance abyste byl rušen - odpojte telefon, atd. Samozřejmě začněte ráno! Venkovní teplota by měla být > 100F. (tepelnému šoku byste také měli pomoct pobytem ve vlhkém prostředí, čímž se naruší schopnost organismu ochlazovat se odpařováním potu)

Kyselinová koupel
Čas: záleží na kyselině
Dostupnost: hodně velmi silné kyseliny
Jistota: docela vysoká
Poznámky: většina zámečnických dílen a některé auto-opravny má k dispozici uspokojující kyseliny. Tato metoda je přirozeně pro ty kdo si libují v extrémních bolestech a nechtějí po sobě zanechat nepořádek. Pokud nenecháte nějaký vzkaz, nikdo se nedozví co se stalo, pokud si nezajdou do dílny kde ste sehnal kyselinu.

Bomba v autě
Čas: milisek.
Dostupnost: vybušniny
Jistota: docela vysoká pokud je dost výbušniny
Poznámky: jde o modifikaci klasické metody s použitím výbušniny. Nejprve si vyrobte nějakou výbušninu, a odjeďte po tom co si pokecáte se sousedem jak jde sqěle život nehledě na menší nepokoje v Iráku... Abyste zmátli odborníky, dejte si do kapsy lístek kde budou vypsána ruzná tel. čísla, nějaká náhodná "kódová čísla" vedle každého čísla..., a náhodný ale velký peněžní obnos vedle každého čísla. :-)

Nechat se sežrat za živa
Čas: přijde na to, ale pravděpodobně pár minut
Dostupnost: zoo, nebo afrika
Jistota: ne moc velká... co když nebudou hladoví a nedojedí ?
Poznámky: najděte jednoho nebo více masožravých tvoru... tygři jsou vhodní. Také žraloci, lvi a ostatní velké šelmy.

Nechat se spálit při návratu do atmosféry
Čas: pravděpodobně několik minut
Dostupnost: pokud se vám podaří dostat se na oběžnou dráhu...
Jistota: velmi vysoká!
Poznámky: pouze při návratu do atmosféry značně zpomalte. Bude to sqělý pohled...

Syndrom získané imunodeficience (AIDS)
Čas: inkubační doba je 1-10 let, smrt během dvou let po diagnóze
Dávkování: stačí jeden intimní kontakt s infikovanou osobou libovolného pohlaví
Dostupnost: dostupné pro všechny zdarma
Jistota: 99.9% po infekci
Poznámky: není to bezbolestné. Tato metoda vás muže stát hodně peněz pokud dovolíte ostatním abyste dostal lékařskou péči. Také muže být obtížné infikovat se, protože infikovaná osoba nemusí souhlasit s vaším požadavkem. Mužete zažít skvělou zábavu při nakažování se, která závisí na vašem postoji (nezapomeňte - nemusíte se v ničem omezovat - chystáte se zemřít, mohl byste to také zkusit :). Muže to být značně zničující pro vaši rodinu / vaše blízké. Také máte konečně možnost ukázat prstem na vašeho zubaře a říct mu jak jste vždy trpěl v jeho křesle. Veselou smrt ! Calle : Nemusí to být tak jisté. 10 let je dostatečně dlouhá doba na to aby někdo objevil lék. Hloupé, podle mého názoru.

Stětí hlavy pomocí auta
Čas: velmi rychlé
Dostupnost: potřebujete auto a provaz
Jistota: nespoléhal bych na to
Poznámky: základní myšlenka je v tom, že jeden konec provazu si uvážete kolem krku, zatímco druhý přivážete k nějakému pevnému předmětu. Potom nastupte to auta a rozjěďte to jak nejrychleji to jen vaše auto zvládne. Jakmile dosáhnete konce provazu, vaše hlava se utrhne. Ujistěte se že provaz je dostatečně dlouhý a připoutejte se. Podle toho co jsem zjistil tuto metodu skutečně použil v červnu roku 1993 kdosi z Washingtonu, takže asi nebude tak špatná. Použil provaz dlouhý asi kolem 7.5 metru což se zdá být trochu málo. Asi měl skutečně silné auto.

Smrt zpusobená pomalováním těla
Dávkování: asi 1 plechovka barvy, záleží na typu vašeho těla
Čas: ? pravděpodobně do 8 hod.
Dostupnost: velmi snadno! potřebujete takový druh barvy která ucpe vaše póry čímž vám znemožní dýchat. Máte také možnost výběru barvy ! Světle zelenou ? Nebo krvavě červenou ? Nebo jenom jednoduše černou ?
Jistota: velmi vysoká. Barva ucpe vaše póry, takže se udusíte. Nezapomeňte na spodek vašich nohou. Musíte pomalovat každý kousek kuže. Pokud vaše póry budou moci dýchat, nezemřete.
Poznámky: Četl jsem asi před 5 lety nebo tak nějak v novinách o divadle že pokud se dělá make-up celého těla, musí si herec nechat některé části těla holé aby nezemřel. Většinou je to spodek nohou a některé další části těla. Calle : toto je naprosto nesmyslné a hloupé. Tato metoda nefunguje. Jak si mužete ověřit v kterékoliv lidské anatomii, tak pokožkou se nedýchá. Jedinými místy na těle kterými se absorbuje kyslík jsou plíce a rohovky. Mužete onemocnět nebo zemřít pouze pokud použijete jedovatou barvu. BlueCat: nesouhlasím s Callem, protože kůží člověk přijímá asi 1-2% kyslíku. (Asi může dojít k nějakému poškození kůže a následně pak k dalším poruchám. Nevím, nejsem doktor, ale jestli někdo o tom něco víte, tak mi prosím.)

Smrt sexuálním vyčerpáním (viz. skvělý film Body of Evidence (Tělo jako důkaz))
Čas: závisí na stáří a schopnostech
Dostupnost: velmi snadno
Jistota: záleží na počtu nymfomanek, stáří a vašich schopnostech
Poznámky: no comment


P.S.: Jestli už jste něco vyzkoušeli a chcete se podělit s ostatními tak mi to napište ;-)